Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Kodex jednání dodavatelů DSV

DSV je globální skupina společností, jedná tedy s dodavateli z různých zemí, kultur, náboženského vyznání a politických názorů. Z tohoto důvodu je důležitý společný soubor etických praktik a standardů. DSV věří, že globální Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV bude hodnotný pro všechny strany, neboť půjde o krok k navázání dlouhodobých udržitelných vztahů mezi společností DSV a jejími dodavateli.

Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV pojednává o tom, co DSV považuje za přiměřené obchodní jednání svých Dodavatelů, a tedy o tom, jaké jednání a chování společnost DSV od svých Dodavatelů při poskytování služeb nebo produktů společnosti DSV očekává.

Celé znění kodexu:

Etický kodex jednání dodavatelů DSV.pdf (dokument Adobe PDF)Etický kodex jednání dodavatelů DSV.pdf

 Etický kodex pro dopravce 2015.pdf (dokument Adobe PDF)Etický kodex pro dopravce 2015.pdf

Společenská odpovědnost firem - Corporate Social Responsibility (CSR)

Jde o koncepci společenských závazků firem. Jinými slovy je to odpovědnost podniků za dopady jejich činnosti na životy ostatních zúčastněných stran. Například na životní prostředí, na zaměstnance, subdodavatele atd.

V DSV si vždy plně uvědomujeme tuto odpovědnost a vnímáme ji jako nedílnou součást našich podnikatelských aktivit. Je pro nás přirozeností pečovat o své zaměstnance, o životní prostředí a zajistit, aby naše práce byla založena na etickém obchodním modelu.

  • Jako jedna z největších světových dopravních společností uznáváme naši společenskou odpovědnost.
  • Domníváme se, že společenská odpovědnost a etický kodex chování nám pomůže získat nové zákazníky a udržet ty stávající.
  • Považujeme za důležité podílet se na zlepšování vztahů se zaměstnanci, jakožto i s našimi akcionáři.
  • Mezinárodní podniky stále častěji požadují aby sociální aspekt a aspekt životního prostředí byl zahrnut v hodnotovém řetězci jejich produktů.
  • Pozitivní přístup k této problematice je nejen naše přesvědčení, ale věříme také, že náš závazek vytváří hodnoty společnosti a je důležitou součástí našeho podnikání a naší reputace.

Životní prostředí, klima – Jako jedna s předních světových dodavatelů dopravních služeb chceme ukázat, že naši odpovědnost v tomto ohledu bereme skutečně vážně. 

Zaměstnanci a jejich pracovní prostředí – Zaměstnanci jsou pro naši společnost klíčoví. Udržování jejich pracovní spokojenosti je správnou cestou a budoucností DSV.

Obchodní etika a boj proti korupci – Tento bod je rozhodující pro všechny zaměstnance. K udržení vysoké úrovně obchodního chování při jednání se zákazníky, s akcionáři, dodavateli, obchodními partnery a orgány veřejné správy.

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna