Certifikáty a členství

Certifikáty a členství

Společnost DSV neustále pracuje na zkvalitnění svých služeb a servisu. Společnost je držitel certifikátů a osvědčení:

ISO 9001:2008

Systém ISO 9001:2012 definuje systém managementu jakosti. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka.

 

certifikát SQASSQAS

Od prosince 2012 je společnost DSV držitelem certifikátu SQAS pro přepravu nebezpečného zboží. Více informací o splnění podmínek a dotazník k certifikaci naleznete na www.sqas.org pod referentským číslem 81229.

 

DSV Certifikát HACCPHACCP

Společnost DSV získala v březnu 2012 certifikát HACCP (systém kritických bodů) pro skladování potravinářského zboží ve svých logistických skladech v Horních Počernicích. Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

DSV Osvědčení AEOAEO

Jsme držitelem certifikátu AEO C, který uděluje Celní správa ČR spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům

 

DSV Certfikát CreditInfoCreditinfo

Tak jako každý rok, i letos DSV zaslouženě obdržela Certifikát, který společnost oprávněně opět zařadil mezi solventní a tudíž finančně bezrizikové společnosti České republiky.

 

Certifikát pojištění – odpovědnost zasilatele

Toto pojištění kryje škody z hlavních provozních činností našich společností (odpovědnost mezinárodního a vnitrostátního zasílatele (včetně vystavovatele FIATA konosamentů), logistického operátora, skladového operátora, příp. majitele dopravních prostředků (lodí), leteckého zasílatele, silničního dopravce a dopravce balíkových zásilek pojištěných v odpovědnosti zasílatele (např. odpovědnost nájemníka za pronajaté prostory apod.), včetně odpovědnosti za výrobek. Všechny pobočky DSV Group mají obecnou odpovědnost pojištěnou mezinárodním pojistným programem naší mateřské dánské firmy u vlastní (kaptivní) pojišťovny DSV Insurance A/S, Broendby, Dánsko.

Certifikát registr solventních firem BisnodeCertifikát bisnode - registr solventních firem

Členství v Registru solventních firem je znamením bezpečného a korektního vztahu se stávajícími i potenciálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.

Společnost DSV Road a.s. získala v roce 2013 nejvyšší skóringové hodnocení 1 - výborný/excellent.

 

 

 

 

 

DSV je členem

SSL – Svaz spedice a logistiky

Posláním SSL je zastupovat členy svazu a podporovat je v poskytování služeb nejvyšší kvality jejich zákazníkům

Nordic Chamber

  • Komora se stala jednou z pěti evropských institucí, které založily Radu pro konkurence schopnost České republiky. Hlavní zájem Rady je zajistit stabilní, transparentní, moderní a bezpečné podnikatelské prostředí v České republice.
  • Komora je neziskovou organizací a nemá politické cíle
  • Členství se rozrostlo na více než 130 společností, které zastupují široké spektrum podniků a to nejen ze Švédska, ale i z jiných severských zemí v České republice.
Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna