Vzdělávání

Vzdělávání

V souladu s hodnotami DSV poskytujeme našim zaměstnancům maximální podporu při rozvoji jejich znalostí i dovedností a vytváříme předpoklady pro jejich kariérní či osobní růst.

Systém vzdělávání

Systém vzdělávání u nás reaguje jak na aktuální potřeby společnosti, tak na dlouhodobé cíle strategického rozvoje. Zároveň však respektuje potřeby individuálního rozvoje zaměstnanců i manažerů v rámci jejich plánu rozvoje. Veškeré vzdělávací aktivity tvoří ucelený koncept vzdělávání pro nové i stávající zaměstnance.

Vzdělávací aktivity 

Vzdělávací aktivity probíhají formou interních i externích akcí v podobě standardizovaných kurzů či kurzů přizpůsobených aktuálnímu požadavku jednotlivých profesních skupin zaměstnanců. Z nejnovějších produktů jsou to například Sales Academy pro obchodníky, Line Management Academy zaměřená na soft skills a manažerské dovednosti či Academy disponentů přeprav. Kromě produktových a odborných vzdělávacích akcí pro obchodníky, manažery či specialisty probíhají jazykové kurzy nebo kurzy PC dovedností.

Forma vzdělávání

Stále větší část těchto kurzů mohou zaměstnanci absolvovat formou e-learningu, jehož prostřednictvím probíhají zejména zákonem předepsaná školení.

HR trendy

Stále více firem přechází na zcela odlišný model řízení lidských zdrojů – HR business partnerství. HR se tak dělí na tři samostatné profese: HR business partner, HR administrator a HR developer. Základem je vždy znalost daného byznysu. HR business partneři proto potřebují stále více zkušeností z oblastí jako je řízení podniku, podnikové procesy, marketing nebo komunikace. Vstup do role HR business partnera vyžaduje obchodní zkušenosti v kombinaci s profesními zkušenostmi z různých HR rolí. Efektivní HR business partner musí mít přesah do všech funkčních oblastí ve společnosti.

HR Oddělení

+420 311 332 296

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna