Odstartuj svou kariéru

Odstartuj svou kariéru

Studenti a absolventi

Studenti a absolventi patří ke skupině, které věnujeme zvýšenou pozornost. Právě oni jsou často zdrojem inovací, které posouvají naši společnost vpřed. Pomáháme jim proto nastartovat jejich profesionální dráhu a rozvíjet jejich potenciál.

Seznam aktuálně nabízených pozic vhodných pro studenty nebo absolventy se odvíjí od potřeb DSV. Seznam volných pozic naleznete v sekci Volná místa.

Adaptační proces

„Nástupem do DSV pro Vás vše začíná“

Je velmi důležité, aby pro vás start v DSV byl co nejhladší a nejpříjemnější, ať už přicházíte s jakýmikoliv zkušenostmi a očekáváními.

Cílem adaptace je připravit vás na samostatný výkon pracovní pozice, umožnit co nejrychlejší orientaci v novém pracovním prostředí, podpořit v navázání dobrých pracovních vztahů a napomoct k pochopení firemní kultury. Nic z toho není úplně jednoduché, ale podporou by se vám měl stát osobní plán zaškolení neboli Adaptační plán, který vám sestaví váš nadřízený v součinnosti s personálním oddělením.

Adaptační plán

Většinou kopíruje délku zkušební doby a obsahuje výčet znalostí, dovedností, procesů a pracovních nástrojů, které je třeba si osvojit. Najdete tam i důležité zdroje informací a kontaktní osoby, na které se můžete během své adaptace obracet. Celou integrační fází vás provede mentor, který vám bude přidělen z řad kolegyň a kolegů. Zároveň máte svou HR specialistku, kterou znáte z výběrového řízení, a ta je vám při adaptačním procesu nápomocná. Integraci si aktivně řídíte sami s podporou svého nadřízeného nebo mentora. Je tedy vaším úkolem celý proces zaškolení úspěšně absolvovat. V závěru zkušební doby dojde k formálnímu vyhodnocení adaptace s cílem ověřit, zda máte dostatečné znalosti a dovednosti, rozumíte interním procesům a systémům, víte, co se od vás očekává. Současně dostáváte prostor pro prezentaci vašich návrhů na rozvoj a zefektivnění své funkční oblasti. V neposlední řadě společně s nadřízeným stanovíte cíle a úkoly pro následující období a dohodnete se na plánu vašeho vzdělávání a rozvoje.

Posuňte svoji kariéru tím správným směrem

Začít pracovat pro DSV znamená, že budete podporováni ve vašem kariérním růstu. Vždy hledáme motivované zaměstnance, aby nás následovali na naší cestě a věříme, že se jimi můžete stát i vy. Přidejte se k nám a udělejte krok tím správným směrem.

HR Oddělení

+420 311 332 296

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna