Jak jsme pomáhali v Prokopském údolí

Jak jsme pomáhali v Prokopském údolí

DSV se dlouhodobě snaží omezovat škodlivé vlivy, které negativně působí na životní prostředí. Na globální úrovni se zabýváme snižováním emisí, ale víme, že to nestačí. Proto vedení DSV umožnilo i zaměstnancům aktivní účast na ochraně přírody v rámci dobrovolnického dne, který se konal 21.května. 

V den, kdy jsme se vypravili do Prokopského údolí, bylo krásné slunečné počasí. Lépe řečeno byl první tropický den roku 2014, proto sešlo z původního plánu pálit suché roští a dostali jsme náhradní úkol – odstranit náletové dřeviny a byliny ze stráně, aby se na ni mohly opět vrátit původní druhy rostlin. Příroda si často dokáže poradit sama, ale v tomto případě je lidský zásah nezbytný, jak bylo vidět na již „vyčištěných“ místech, kam se ohrožené druhy vrátily a dobře se jim daří.

Kromě toho, že to umíme se zahradnickými nůžkami,  se někteří z nás ukázali býti i zdatnými zedníky, když v ohradě pro ptáky dokázali postavit výstavní zeď i s hnízdištěm.

Na pomoc si nás pozvala Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, která se o tuto lokalitu nezištně stará již od roku 1991 a klade si za cíl chránit biologický a geologický fond tohoto území. Dále také pořádá akce pro veřejnost, připravuje programy ekologické výchovy, pečuje o kulturní dědictví v Prokopském údolí a v neposlední řadě se snaží zabránit další výstavbě rodinných domů v chráněném území.

Mnoho zajímavostí o historii i současnosti Prokopského údolí najdete na webu Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí : http://www.prokopskeudoli.eu/

Související galerie

Dobrovolnický den v Prokopském údolí

Dobrovolnický den ...

Při dobrovolnickém dni jsme ukázali, že to umíme se zahradnickými nůžkami i zednickou lžící. Díky nám mají ptáčkové nový...

HR trendy

Stále více firem přechází na zcela odlišný model řízení lidských zdrojů – HR business partnerství. HR se tak dělí na tři samostatné profese: HR business partner, HR administrator a HR developer. Základem je vždy znalost daného byznysu. HR business partneři proto potřebují stále více zkušeností z oblastí jako je řízení podniku, podnikové procesy, marketing nebo komunikace. Vstup do role HR business partnera vyžaduje obchodní zkušenosti v kombinaci s profesními zkušenostmi z různých HR rolí. Efektivní HR business partner musí mít přesah do všech funkčních oblastí ve společnosti.

HR Oddělení

+420 311 332 296

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna