DSV získala již třetí grant na vzdělávání

DSV získala již třetí grant na vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je jednou z priorit personální politiky DSV, proto byla v průběhu května podána v pořadí již třetí žádost o získání finančních prostředků na vzdělávání z  Evropských Sociálních Fondů v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.“ Grantová žádost byla postavena tak, aby doplnila celofiremní koncept vzdělávání a rozvoje pracovníků.

Začátkem léta byla tato žádost schválena a DSV tak získá další finanční dotaci na vzdělávání, které bude zahájeno v září 2014 a potrvá do února 2015.

Vzdělávací program nese název „Vnitrostátní a mezinárodní logistika“ a bude zaměřen na odborný rozvoj disponentů a operátorů přeprav mezinárodní sběrné služby a vybraných dispečerů vnitrostátního distribučního systému.  Proškoleno bude celkem 60 zaměstnanců během dvaceti  školících dní v potřebných oblastech dle svého pracovního zaměření. Od zapojení zaměstnanců do vzdělávacích aktivit DSV očekává prohloubení odborných znalostí pracovníků a zvýšení odborných kompetencí, které povedou ke zkvalitnění služeb pro zákazníky a tím i k růstu společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti na přepravním trhu.

Posuňte svoji kariéru tím správným směrem

Začít pracovat pro DSV znamená, že budete podporováni ve vašem kariérním růstu. Vždy hledáme motivované zaměstnance, aby nás následovali na naší cestě a věříme, že se jimi můžete stát i vy. Přidejte se k nám a udělejte krok tím správným směrem.

HR Oddělení

+420 311 332 296

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna