DSV získala již třetí grant na vzdělávání

DSV získala již třetí grant na vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je jednou z priorit personální politiky DSV, proto byla v průběhu května podána v pořadí již třetí žádost o získání finančních prostředků na vzdělávání z  Evropských Sociálních Fondů v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.“ Grantová žádost byla postavena tak, aby doplnila celofiremní koncept vzdělávání a rozvoje pracovníků.

Začátkem léta byla tato žádost schválena a DSV tak získá další finanční dotaci na vzdělávání, které bude zahájeno v září 2014 a potrvá do února 2015.

Vzdělávací program nese název „Vnitrostátní a mezinárodní logistika“ a bude zaměřen na odborný rozvoj disponentů a operátorů přeprav mezinárodní sběrné služby a vybraných dispečerů vnitrostátního distribučního systému.  Proškoleno bude celkem 60 zaměstnanců během dvaceti  školících dní v potřebných oblastech dle svého pracovního zaměření. Od zapojení zaměstnanců do vzdělávacích aktivit DSV očekává prohloubení odborných znalostí pracovníků a zvýšení odborných kompetencí, které povedou ke zkvalitnění služeb pro zákazníky a tím i k růstu společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti na přepravním trhu.

HR trendy

Stále více firem přechází na zcela odlišný model řízení lidských zdrojů – HR business partnerství. HR se tak dělí na tři samostatné profese: HR business partner, HR administrator a HR developer. Základem je vždy znalost daného byznysu. HR business partneři proto potřebují stále více zkušeností z oblastí jako je řízení podniku, podnikové procesy, marketing nebo komunikace. Vstup do role HR business partnera vyžaduje obchodní zkušenosti v kombinaci s profesními zkušenostmi z různých HR rolí. Efektivní HR business partner musí mít přesah do všech funkčních oblastí ve společnosti.

HR Oddělení

+420 311 332 296

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna