DSV pokračuje ve vzdělávání zaměstnanců

DSV pokračuje ve vzdělávání zaměstnanců

Začátkem roku 2013 podala společnost DSV žádost o získání finančních prostředků na vzdělávání z Evropských Sociálních Fondů (ESF) prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V dubnu byla žádost schválena a od května již probíhají první kurzy pro zaměstnance. DSV tak navazuje na sérii školení, která proběhla v loňském roce.

Vzdělávání je rozděleno do tří tematických bloků: Optimalizace logistických procesů, systém skladování a logistiky, zvýšení IT dovedností v procesech firmy.  Kurzy jsou určeny pro zaměstnance na obchodně-ekonomických, administrativních a IT pozicích a mají za cíl prohloubit a rozšířit jejich odborné znalosti.

V průběhu roku 2013 se uskuteční 18 kurzů, na kterých bude proškoleno více než 80 zaměstnanců. Každý kurz bude ukončen zkouškou a certifikací.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji“ má preventivní charakter a je určený pro firmy z vybraných ekonomických odvětví, která mají na růst ekonomiky ve středních Čechách velký vliv. Včasné poskytnutí vzdělání zaměstnancům je důležitým krokem k růstu produktivity práce a udržení konkurenceschopnosti, což v konečném důsledku napomáhá zachování pracovních míst.

HR trendy

Stále více firem přechází na zcela odlišný model řízení lidských zdrojů – HR business partnerství. HR se tak dělí na tři samostatné profese: HR business partner, HR administrator a HR developer. Základem je vždy znalost daného byznysu. HR business partneři proto potřebují stále více zkušeností z oblastí jako je řízení podniku, podnikové procesy, marketing nebo komunikace. Vstup do role HR business partnera vyžaduje obchodní zkušenosti v kombinaci s profesními zkušenostmi z různých HR rolí. Efektivní HR business partner musí mít přesah do všech funkčních oblastí ve společnosti.

HR Oddělení

+420 311 332 296

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna