Zavedení příplatku za palivo s nízkým obsahem síry

Zavedení příplatku za palivo s nízkým obsahem síry

Od 1.1.2015 vstupuje v platnost nová směrnice MARPOL (Mezinárodní konvence pro prevenci znečištění ovzduší ), která zavádí povinnost používat palivo s nižším podílem síry.

Směrnice se týká přeprav do/z geografických oblastí ECA (Emission Control Area) v severním Atlantiku, Baltickém moři, kanálu La Manche a Severním moři (viz mapa se znázorněním oblastí ). Doposud používaná paliva s obsahem 1% síry budou nově nahrazena palivy s maximálním obsahem  0,1%  následkem čehož zavádí většina rejdařů tzv. „low sulphure surcharge“ – příplatek za nízkosirnaté palivo.  Příplatek, který se pohybuje ve výši  50-100 usd/teu  dle destinace, se promítne do cen námořních přeprav v příštím roce a je nutno s ním počítat v kalkulacích přeprav.

Pro více informací případně pro další detaily týkající se námořních přeprav kontaktujte sea@cz.dsv.com

Tato opatření se také dotknou zákazníků DSV Road. A to v případě, že při silniční přepravě bude využita i doprava trajektem přes oblast severního Atlantiku, Baltického moře, kanálu La Manche a Severního moře.

Zdroj:

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx

 

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna