Zapojte se do soutěže "Nejhezčí DSV sněhulák" a vyhrajte iPad Mini

Zapojte se do soutěže "Nejhezčí DSV sněhulák" a vyhrajte iPad Mini

DSV vyhlašuje soutěž o nejhezčího DSV sněhuláka. Postavte si sněhuláka, použijte čepici, mrkev, šálu a knoflíky z balíčku DSV. Váš výtvor vyfoťte a fotografii nám pošlete. Hlavní cenou je iPad mini 16 GB WiFi Space Gray & Black.

Všechny zaslané fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii na www.dsv.cz
Soutěžní příspěvky zasílejte do 31. 3. 2015 na email sarka.balounova@cz.dsv.com. Hlasování bude probíhat od 1. 4. 2015 prostřednictvím webového formuláře na webu www.dsv.cz


Dostali jste sadu pro stavbu DSV sněhuláka? Pokud ne, kontaktujte sarka.balounova@cz.dsv.com, rádi Vám ji pošleme a budeme se těšit na vaše soutěžní fotografie.

Pravidla soutěže:

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

1. Soutěž „Nejhezčí DSV sněhulák“ vyhlašuje společnost DSV Road a.s., Dobrovíz, U Trati 224, PSČ 252 61, IČ: 25714465, DIČ: CZ25714465 (dále jen „Organizátor“)

2. Soutěžní příspěvky lze zasílat od vyhlášení soutěže nejpozději do 31. března 2015.

3. Soutěž je určena pro zákazníky DSV v České republice. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti DSV a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Své fotografie mohou soutěžící zasílat na sarka.balounova@cz.dsv.com. Soutěžící může zaslat pouze jeden příspěvek.

5. Soutěž je vyhlášena pro Českou republiku.

6. Fotografie musí splňovat následující kritéria:

• Formát: JPG (barevný režim RGB) pro fotografie

• Rozlišení: minimálně 800x600 pixelů a maximálně 1600x1200 pixelů

7. Všechny zaslané příspěvky budou uveřejněny prostřednictvím fotogalerie na webových stránkách www.dsv.cz.

8. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samotné. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních, PR a propagačních prostředků. Licence k užití videí a fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení, s právem udělit podlicenci.

9. Soutěžící uděluje organizátorovi, který je i správcem, souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v rozsahu svého jména, příjmení a svého zaměstnavatele pro účely organizace soutěže „Nejhezčí DSV sněhulák“, přičemž organizací se rozumí kromě registrace soutěžících, jejich příspěvků a vyhodnocení soutěže, i zveřejnění soutěžících a jejich příspěvků organizátorem, zejména na webových stránkách organizátora jakož i v tištěných propagačních materiálech organizátora či na sociální síti. Organizátor bude zpracovávané osobní údaje ochraňovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Soutěžící zároveň může poskytnout organizátorovi výše uvedené osobní údaje ke zpracování pro marketingové účely organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) v znění pozdějších předpisů, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící zároveň bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora odvolat.

10. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na videu či fotografii nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k videím či fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

11. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

12. Hlavní výhrou v soutěži je iPad mini 16GB WiFi Space Gray & Black.

Hlasování a vyhodnocení soutěže

Soutěž bude vyhodnocena na základě hlasování. Hlasovat mohou všichni návštěvníci stránek www.dsv.cz, kteří se chtějí hlasování zúčastnit, na základě uvedení platné e-mailové adresy. Hlasovat lze pouze jednou. V případě zjištění několikanásobného hlasování bude započítán pouze první hlas.

Hlasování bude probíhat po skončení zasílání soutěžních příspěvků, nejpozději však po 31. březnu 2015. Výsledky hlasování organizátor vyhodnotí nejpozději do 30. dubna 2015 a výsledky uveřejní na svých stránkách dostupných pod doménou www.dsv.cz. Ten příspěvek, který získá nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem.

Související galerie

Nejhezčí DSV sněhulák

Nejhezčí DSV sněhu...

Vyhlásili jsme "Soutěž o nejhezčího DSV sněhuláka". Ve fotogalerii se můžete podívat na soutěžní příspěvky a od 1. 4. 20...

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna