Firmu řídím tak, jako by byla moje vlastní, říká generální ředitel DSV Road Petr Chocholatý

Firmu řídím tak, jako by byla moje vlastní, říká generální ředitel DSV Road Petr Chocholatý

http://www.elogistika.info/profi/firmu-ridim-tak-jako-by-byla-moje-vlastni-rika-generalni-reditel-dsv-road-petr-chocholaty.html

 

DSV Road a.s. je členem celosvětové sítě DSV, která společně se svými smluvními agenty působí ve 110 zemích světa a v současné době je čtvrtou největší evropskou silniční zasilatelskou společností. Profesionální přístup a na míru řešené komplexní služby pro naše zákazníky nám umožňují uskutečňovat obrat ve výši 5,9 mld. EUR ročně. Firma má více než 22.000 zaměstnanců. DSV Group se skládá ze tří divizí, které se zaměřují na silniční, leteckou a námořní přepravu a také disponují divizí logistika a skladování. Česká pobočka vznikla v roce 1998 a nyní zaměstnává několik set pracovníků.

Z logistických operací firma provádí skladování, manipulaci s možností cross-dockových operací, přepravy v rámci Evropy i zámoří a další doprovodné služby. Mezi ty patří například sestavování setů, tisk a polepování EAN kódů, ruční vyložení a naložení kamionu a další služby podle přání zákazníka. Takto by se v několika větách dala charakterizovat firma, o které se v poslední době poměrně dost hovoří s jejími akvizicemi. Tou poslední byl odkup jedné z divizí firmy AWT Čechofracht. Abychom o firmě a nových aktivitách zjistili více, navštívili jsme generálního ředitele firmy DSV Road Petra Chocholatého a samozřejmě první otázkou jsme zamířili k prvopočátkům působení firmy v České republice.

„Začalo to firmou Eurofreight Logistics, kterou jsem v minulosti spoluvlastnil a spolupracovali jsme s firmou DanTransport, která patřila v Dánsku mezi středně velké logistické firmy. Ta následně koupila švédskou firmu NTS , která měla v Čechách vlastní dceřinou společnost. Rozhodli jsme se, že tedy společně vytvoříme novou společnost Interforward. V té už Dan Transport měl minoritní podíl. Pak docházelo k dalším fůzím. Bylo by to na delší povídání, ale postupně vznikla silná firma podnikající v logistice. Já jsem v té době také prodal svůj podíl ve své původní firmě, zůstal jsem v představenstvu nově vzniklého uskupení a postupně jsem se stal generálním ředitelem. Na této pozici jsem zhruba již sedm let.“ 

Jaký je rozdíl v tom, když jste řídil vlastní firmu a když řídíte takto velkou firmu, jakou DSV Road je?

„Pro mě to není tak velký rozdíl řídit firmu z pozice vlastníka, nebo být manažerem či generálním ředitelem. Je to o přístupu. Já to vnímám, jako bych řídil vlastní firmu. Prostě mám cíl, směr, který se přetaví do úkolů a ty plním. Není to pro mě žádný rozdíl. Jediný rozdíl je ve velikosti firmy. Když jsem začínal, měla firma 15 zaměstnanců a dnes jich má 360. Má to svá pozitiva i negativa. Když je zaměstnanců 15, tak znáte každého a vedení je postaveno na jiných principech. Když lidí přibývá, tak se mění struktura, princip řízení, vytvářejí se další stupně řízení a tak se logicky vzdalujete některým operativním věcem, které jste měl rád.“ 

Jaká je vlastnická struktura?

„DSV Road má svoji strategii, aby v každém státě působily tři právní subjekty. První se zabývá silniční dopravou, druhá námořní a leteckou a třetí je samostatná logistika. Pokud jde o náš stát, máme zde prozatím zastoupení dvou dceřiných společností, a to DSV Road a druhá je DSV Air&Sea, která má nyní zhruba 30 zaměstnanců a věnuje se letecké a námořní přepravě. Pokud jde o logistiku, tedy tu třetí divizi, ta je v tuto chvíli pod křídly DSV Road. Zabýváme se přepravou zboží po celém světě a skladováním.“

Co je zkratka DSV?

„Jde o dánskou zkratku De Sammenslutte de Vognmænd, což volně přeloženo znamená spojení dopravci“

Jaká je vaše hlavní činnost? Kolik například vlastníte vozů?

„. Naší hlavní činností je klasická logistika. To znamená vše od zajišťování přeprav až po skladování. Vůz nevlastníme ani jeden. Dopravce si najímáme. Máme pronajaté sklady a zabýváme se organizací přepravy. Někdy se nadneseně říká, že jsme architekti dopravy, poněvadž ty toky zboží vytváříme, směrujeme, spojujeme apod. Přepravujeme téměř vše od balíčku až po celý 24 tunový kamion zboží a díky globálnímu pokrytí dokážeme tyto služby poskytovat nejen v České republice. Máme pravidelná spojení sběrných linek se všemi hlavními městy Evropy a u velkých států jako je např. Německo, Francie, Španělsko „najíždíme“ i více terminálů. “

Jak vypadá systém přepravy v Čechách?

„Jde o podobné schéma, jako je v okolních státech, to znamená, že máme po republice deset dep, mezi kterými jezdí velké vozové soupravy a v okolí těchto našich poboček realizujeme svozy a rozvozy menšími vozy, které zboží přepravují od/ke konečným zákazníkům.“ 

Jak jsou do tohoto systému zapojena letadla a lodě?

„Jak jsem říkal v úvodu, tento typ přepravy je začleněn v naší sesterské společnosti, která je na nás napojena. Pokud bych to měl trochu zjednodušit, tak letecká a námořní přeprava se používá převážně na mezikontinentální přepravy, kdežto silniční převážně na kontinentální. Tudíž „silniční DSV“ zajišťuje pro „leteckou DSV“ distribuci zásilek v rámci České republiky a pro „námořní DSV“ přepravu zásilek do Evropských přístavů. Jinak máme pobočky v 75 zemích světa od Dálného východu, přes Afriku, Jižní Ameriku až po Kanadu či USA. “

Jak jste uvedl, DSV pochází z Dánska. Jak se dá porovnat Dánsko, jeho přístup s tím naším?

„Já s Dánskem či ,lépe řečeno, dánskými společnostmi spolupracuji velmi dlouho a určitě jsem ovlivněn jeho kulturou a naturelem a asi jej už tolik nevnímám. Předpokládám, že mne tato spolupráce ovlivnila pozitivně. Co se mi líbí na dánské kultuře a co se promítá do celé firmy? Dovolím si zde zjednodušení. Jsou upřímní, rychlí v rozhodování a jdou po obsahu, ne po formě. Vysvětlím to. Úpřimní jsou v tom, že i nepříjemnou věc vám říkají přímo, bez jakýchkoli vytáček. Mluví se přímo o tom, jak problémy řešit, bez okolků, nejasností, přetvářky. Když máte potřebu, tak jdete přímo k tomu, který to může řešit, třeba i generální ředitel. Platí to i u mne, mohu napsat například našemu CEO a nechat si vysvětlit nějaké nejasnosti, i když je mezi námi ještě několik stupňů řízení. To je ta rovnost a otevřenost, ale i vy si na ni musíte zvyknout a využívat ji pro konstruktivní řešení situace. A umožnit i naším zaměstnancům se ptát na vysvětlení. “

To znamená, že máte volné ruce pro realizaci změn v naší republice.

„To považuji za jednu z největších výhod řízení české pobočky DSV, protože všechny pobočky v jednotlivých zemích mají silnou autonomii. Ředitel je vnímán jako podnikatel s jeho zodpovědností, závazky a vším ostatním k mateřské společnosti. Ty mantinely jsou velmi široké, ale samozřejmě je zde velmi silný pocit zodpovědnosti k hospodářským výsledkům. Není zde striktní řízení, jako například v některých německých firmách.“

Jednou z nedávných akvizic byla koupě neželezniční divize od AWT Čechofracht. Co to pro vás znamená?

„Vlivem tohoto nákupu jsme získali vyšší podíl na trhu. Samozřejmě šlo o naplnění naší dlouhodobé strategie. Došlo tak k uzavření našeho produktového řetězce. Byli jsme na trhu vnímáni jako mezinárodní firma, která se zabývá mezinárodní dopravou a sběrnou službou. Touto koupí jsme významně vstoupili na český trh,poněvadž jsme získali funkční tuzemský distribuční systém a posílili tak naší pozici v tomto segmentu logistického trhu .“

V říjnu došlo ke koupi zmíněné divize od Čechofrachtu , a co následovalo?

„V tomto okamžiku nastupuje typický krizový management. Potkávají se dvě firemní kultury,dva systémy komunikace, dvě různá nastavení procesů a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho.Důležité je mít okolo sebe lidi, kteří s vámi sdílí stejnou vizi. Pak je vše jednodušší a taháte za ten pomyslný provaz jedním směrem. Je to spousta změn, které jdou překotně za sebou. Ti lidé musí vědět přesně, jaké kroky budou následovat a musí být připraveni na řadu nenadálých problémů. Mohou to být například reakce zaměstnanců, kteří se mohou cítit ohroženi, protože nemají dostatek informací nebo nefunkční fakturační modul. Vše vždy začíná analýzou, vytvořením organizační struktury, překlopením na společný korporátní systém a následuje řada dílčích úkolů.“

Rozumím tomu dobře, že koupí jste získali i nové pobočky v republice?

„Ano je to tak. Získali jsme zhruba 8 nových dep, které zajišťují distribuci ve své lokalitě. Jestliže nás bylo okolo 180 zaměstnanců, nyní je to okolo 340 lidí.“

Jaké jsou vaše konkurenční výhody?

„Podíváte-li se například na internet, uvidíte zde celou řadu firem, které převezou, dovezou, zajistí, vyclí, uskladní. Prostě zde není žádný rozdíl a může jít o nadnárodní firmu, nebo o malého dopravce s 3 kamiony. Ale těch firem, které nabízí celé portfolio služeb, dokáží zajistit kusové zásilky ve vlastním systému, mají přímé napojení do všech evropských zemí a ví přesně, kde se zboží nachází, včetně partnerské sítě, těch firem není mnoho. Řekl bych, že jich je v České republice maximálně deset. Produkt je totožný pro všechny, ale záleží, jak jej která firma prodá. Pak záleží na rychlosti, ceně a dalších nuancích, které vytváří kvalitu služby.“

V čem jste jiní?

„Z těch měkkých výhod je to určitě vstřícnost a touha najít řešení vhodné pro zákazníka. Z těch tvrdých bych zmínil například certifikaci na převoz zbraní, nebo SQAS pro nakládání s nebezpečným zbožím, znalost organizovat nadměrné náklady a poskytujeme i další služby, kterými se lišíme od ostatních.“

Jaká je vaše cenová politika?

„Cenovou politiku přizpůsobujeme současné situaci, kdy v době zpomalení ekonomiky je cena hlavním kritériem pro výběr přepravce. Cena je pro klienty velmi důležitá a často pak zapomínají na jiné parametry poskytované služby. Je častým jevem, že zákazník kvůli stokoruně vymění poskytovatele, se kterým roky spolupracoval. Zákazníci jsou nyní cenově citlivější a tak jde loajalita stranou. Přibylo případů, kdy zákazník pošle poptávku na deset firem a vybere si nejnižší cenu. Tím padají leckdy dlouholeté vztahy se zákazníky. U dlouholetých klientů se snažíme najít oboustranně výhodné podmínky, nebo jiné řešení s cílem pokračovat ve spolupráci, abychom splnili dané slovo a případně nepoškodili jméno zákazníka. U jednorázových poptávek se tento postoj vytrácí.“

Zmínil jste se o krizi, stále ji pociťujete a situace se z vašeho pohledu nelepší?

„Podle mých dlouholetých zkušeností v tomto věřte logistickým firmám. Ty to vidí jako první, protože mají široké portfolio zákazníků z různých oblastí trhu. Během prvního měsíce poznáte, že objednávají méně, méně dovážejí, méně vyrábějí. Může být určitá sezonnost, ale ve výsledku cítíte každé oslabení ekonomiky, nebo naopak její zlepšení, ale to v poslední době není nikterak výrazné. I v posledních měsících roku, které jsou vždy nejsilnější , jsme cítili zpomalení ekonomiky. Zázrak se nekonal“ 

Řada firem posilnila v době krize svoji akvizici, aby se získalo co nejvíce nových zákazníků. Je to i váš případ?

„My jsme v trochu jiné situaci. Posílili jsme zákaznický servis pro zpracování poptávek, protože jak jsem říkal, je mnoho firem, které se soustředí pouze na poptávky. Díky akvizici jsme rozšířili náš obchodní tým, který se v letošním roce soustředí na zvýšení prodejních aktivit s cílem získání nových zákazníků a zvýšení podílu na trhu. Obchodníky vzděláváme v obchodních dovednostech pomocí vlastní obchodní akademie, která pokračuje již druhým rokem. Obchodníci se zde naučí celý obchodní proces a ověřili jsme si, že toto vzdělání má velmi pozitivní dopad v podobě prokazatelných úspěchů.“

 

V závěru každého setkání se ptám i na soukromí.

Jaké vy máte rodinné zázemí?

„Mám svoji rodinu včetně dětí na Moravě, takže sem do naší centrály přejíždím přes celou republiku, ale protože jezdím takto řadu let, už jsem si zvykl. Mám kancelář i v naší pobočce v Ostravě, tak to kombinuji, pracuji i v autě. Pokud se zeptáte, proč jsem se nepřestěhoval, tak musím říci, že mně to takto vyhovuje a na Moravě jsem velmi rád a za Prahu bych neměnil.“
Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna