DSV má Shared Service Centre v Ostravě

I.PROSPERITA.CZ

http://www.iprosperita.cz/firmy/2053-dsv-ma-shared-service-centre-v-ostrave 

 

Shared Service Centre (SSC), neboli Centrum sdílených služeb, je v obchodní sféře poměrně novým fenoménem. Je zřizováno většinou velkými nadnárodními společnostmi s cílem centralizovat aktivity firmy. Pomocí SSC lze komunikovat s obchodními jednotkami po celém světě, čímž dochází ke snižování provozních nákladů, snadnější kontrole a zkvalitňování servisu. Střediska slučují jeden či více typů služeb, přičemž nejvíce bývají zastoupeny služby z oblasti účetnictví, informačních technologií, human resources, logistické služby, customer service, global purchasing a risk management. Podstatou úspěchu centra je zvolit vhodné strategické umístění spojené, pokud možno, s co nejmenšími náklady. Česká republika se tak stává stále vyhledávanějším místem pro sídlo SSC.

Jak takové Shared Service Centre, umístěné právě v České republice, funguje v praxi, popisuje Ing. Libor Stuchlík, manažer Shared Service Centre DSV Road a.s. a finanční ředitel DSV pro Českou Republiku, Slovensko a Maďarsko.


První krok

Prvotní motivací pro vytvoření Shared Service Centre (SSC) v DSV Road a.s. bylo využití technického vybavení (SAP) a znalostí lidí. Což v praxi znamená zvýšení využití kapacit a růst produktivity administrativních procesů. Dochází ke snížení IT nákladů i celkových personálních nákladů. Výsledkem jsou pak nižší jednotkové náklady těchto procesů a celkové snížení nákladů pro jednotlivé firmy zapojené do SSC.


Historie

Shared Service Centre (SSC) bylo ustaveno jako součást DSV Road a.s. v roce 2006. Na počátku sdílelo služby finančního oddělení DSV Road a.s. a DSV Air&Sea s.r.o., a to v oblasti účetnictví, zpracování mezd, credit managementu, řízení cash flow, reportingu a controllingu. V roce 2009 se činnost SSC rozšířila o služby pro DSV Slovakia s.r.o. a v roce 2011 pro DSV Hungary Kft. Připojením DSV Slovakia s.r.o. a DSV Hungary Kft. do působnosti SSC v rámci DSV Road a.s. jsme získali mezinárodní statut. V současné době je naše SSC odpovědné za finanční řízení čtyř společností ze tří zemí s celkovým obratem cca 110 mil. EUR a více než 400 pracovníky. Od loňského roku dochází i ke vzájemnému sdílení lokálních IT oddělení DSV Road a.s. a DSV Slovakia s.r.o. za současného centrálního řízení jedním IT manažerem.


Výhody SSC

DSV Road a.s. a ostatní společnosti zapojené do Shared Service Centre jsou součástí globální skupiny. Tudíž jak DSV Road a.s., tak i ostatní společnosti zapojené do SSC, musí splňovat požadavky na kvalitu reportingu. Výhodou Shared Service Centre jsou kromě finančních úspor také koncentrace znalostí a jednodušší implementace změn a požadavků ze strany mateřské společnosti. Nutnou podmínkou pro úspěšné fungování centra sdílených služeb je znalost obchodních a administrativních procesů jednotlivých firem, jejich maximální standardizace, což následně umožňuje sjednocení činnosti v rámci samotného SSC. Výhody standardizace procesů jsou zřejmé.


Umístění SSC

Shared Service Centre DSV pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko sídlí v Mošnově u Ostravy. Tato lokalita má výhodu v relativně dobré dostupnosti ze všech směrů díky infrastruktuře. Dnes má naše SSC celkem 13 zaměstnanců pokrývající kompletní činnost zpracování účetnictví, platby dodavatelům, inkasa plateb odběratelů, řízení kreditního rizika a vymáhání pohledávek, controllingu a statutárního i skupinového reportingu.

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna