Drahá nafta dramaticky zvyšuje ceny námořní přepravy

Drahá nafta dramaticky zvyšuje ceny námořní přepravy

DOPRAVNÍ NOVINY

http://www.dnoviny.cz/logistika-spedice/draha-nafta-dramaticky-zvysuje-ceny-namorni-prepravy

V uplynulém roce došlo k výraznému nárůstu cen pohonných hmot, což se promítlo prakticky do všech odvětví dopravy. Jednou z výjimek byla však námořní doprava, kde zůstávaly ceny donedávna na velmi nízké úrovni. Nyní se rejdaři zřejmě snaží ztráty způsobené nenavyšováním sazeb na přepravním tahu Asie – Evropa kompenzovat skokovým zvýšením cen o desítky až stovky procent.

„Probíhající navyšování cen přepravného na trase Asie – Evropa je nutné. Průměrné navýšení o 750 USD/TEU již proběhlo počátkem března, další navýšení cen o 300 až 400 USD/TEU se uskutečnilo v dubnu. Již nyní je na květen avizováno další navýšení cen o 300 až 400 USD/TEU,“ upozornil Lubomír Gregor, sales manager společnosti DSV Air&Sea s.r.o.


Navýšení sazeb námořní přepravy nutně ovlivní i sazby LCL přeprav (námořní sběrná služba). Kromě zvýšení cen bohužel došlo i k návratu ke stavu o několik let zpět, kdy se na místo na lodi čeká dva až tři týdny. Obdobný scénář je pravděpodobný i u ostatních námořních tras.
Do nedávné doby přitom nebyl problém se získáváním místa na lodích.

Postupně rejdaři snižovali objem lodí v oběhu, až dosáhli stavu, kdy poptávka převyšuje nabídku. Mají tak ideální pozici pro zvýšení cen přepravy. Odstavená flotila dosáhla počtu zhruba 300 lodí, což odpovídá přibližně 750 tisíc TEU, které v současné době v přepravě citelně chybí.

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna