Vyhodnocení průzkumu spokojenosti 2014

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti 2014

V letošním průzkumu zákaznické spokojenosti jsme dostali 230 vyplněných dotazníků.  Za všechny děkujeme a přinášíme vám souhrnné vyhodnocení.

První ukazatel, který nás zajímal, byl tzv. Net promoter score. Základem pro jeho výpočet je otázka, zda by nás zákazníci doporučili svým kolegům nebo obchodním partnerům. Skupina zákazníků, která v této otázce dala hodnocení 1 – 6, se nazývá „detractors“ nebo, přeloženo do češtiny, „pomlouvači“, druhá skupina s hodnocením 7 a 8 jsou „pasivní“ a ti co dávají nejvyšší doporučení (známku 9 a 10) jsou ve skupině „Promoters“ nebo-li  „podporovatelé“.  Net promoter score se pak spočítá, jako rozdíl procent podporovatelů a pomlouvačů. Výsledek +55  nás moc potěšil.

NPS

A čeho si zákazníci na službách DSV vlastně nejvíc cení? Rychlosti přepravy, příznivých cen a rychlosti nabídek. Hned v závěsu zákazníci zmiňovali ochotu a vstřícnost zaměstnanců.

slova

Samozřejmě všechno není jen růžové. Vždy je co zlepšovat a co se učit. Relativně nejhůře bylo hodnoceno tvrzení, že „DSV přichází s novými nápady a pomáhá zlepšovat vaše podnikání“. Vzali jsme si tento vzkaz zákazníků k srdci a v příštím roce budeme hledat nové možnosti a cesty, které by našim zákazníkům pomohly k vyšší konkurenceschopnosti.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna