V Maďarsku spuštěn nový systém EKAER pro monitoring silniční kamionové přepravy

V Maďarsku spuštěn nový systém EKAER pro monitoring silniční kamionové přepravy

Rádi bychom vás informovali o změnách v přepravě do / z Maďarska.  Od 1. 3. 2015 bude v celém svém rozsahu používán systém EKAER. Prostřednictvím tohoto systému je monitorován pohyb kamionů, přesný objem a druh převáženého zboží a další parametry. 

Důvodem pro zavedení  EKARu je snaha maďarské  vlády o větší transparentnost v  pohybu zboží, minimalizaci podvodů ohledně přepravy potravin, jež  mohou ve svém důsledku ohrozit  zdraví občanů, a v neposlední řadě také eliminace možnosti  daňových úniků. Z tohoto opatření vyplývají povinnosti, jež je nutné brát při přepravě do / z Maďarska na zřetel.

DSV má nově povinnost předávat informace o státních poznávacích značkách vozidel mířících do Maďarska (jak tahače, tak i návěsu). DSV musí také bez prodlevy aktualizovat jakékoliv změny týkající se státních poznávacích značek vozidel pohybujících se na maďarském území (např. při překládce, výměně tahače, apod.)

Informace o státních poznávacích značkách vozidla (a podobně jakákoliv jiná hlášená data) v EKAER systému musí být aktuální. Nehlášené zboží bude považováno za zboží s nepotvrzeným původem, což může mít za následek udělení pokuty až ve výši 40 % hodnoty nehlášeného zboží. Jakékoliv nesrovnalosti v reportovaných datech mohou způsobit dlouhé čekací lhůty během namátkových kontrol vozidel a mohou vyústit až k zapečetění nebo zabavení vozidla.

Jak tedy při přepravách do / z Maďarska postupovat?

Přeprava ze zemí EU do Maďarska:

  1. Příjemce zboží v Maďarsku Vám musí nejprve sdělit vygenerované  EKAER číslo.
  2. EKAER číslo musí být viditelné na přepravním dokumentu (např. CMR).
  3. DSV Vás bude následně informovat o státní poznávací značce tahače i návěsu, který přiveze zásilku. Tuto informaci pak předáte příjemci zboží v Maďarsku, který musí tyto údaje zadat do EKAER systému ještě předtím, než vozidlo dorazí na maďarské území.

Přeprava z Maďarska do zemí EU:

  1. V případě přepravy z Maďarska do EU není nic požadováno, protože maďarský  exportér  zodpovědný za AKAER registraci zná státní poznávací značku vozidla již při nakládce. Musí se pouze ujistit, že státní poznávací značka je nahlášená v EKAER systému.

Vygenerované EKAER číslo je platné po dobu 15 dnů od okamžiku zadání informací o přepravě do systému.

Od povinnosti nahlašovat zásilky do EKAER systému jsou osvobozeny:

  • Dodávky zboží v případě přírodních nebo jiných katastrof.
  • Zásilky bezpečného zboží nepřesahující hodnotu 5 milionů HUF a s hmotností nepřesahující  2,5 tuny.
  • Přepravy nebezpečných potravin s hodnotou do výše 250 000 HUF a 200 kg.
  • Přeprava nebezpečné zboží do výše 1 milion HUF a 500 kg.


 

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna