Společnost DSV Air &Sea s.r.o. upozorňuje na rostoucí ceny námořní přepravy

Společnost DSV Air &Sea s.r.o. upozorňuje na rostoucí ceny námořní přepravy

V uplynulém roce došlo k výraznému nárůstu cen pohonných hmot, což se promítlo prakticky do všech odvětví dopravy. Jednou z výjimek byla však námořní doprava, kde zůstávaly ceny donedávna na velmi nízké úrovni.

Rejdaři se zřejmě snaží ztráty způsobené nenavyšováním sazeb na přepravním tahu Asie - Evropa kompenzovat skokovým zvýšením cen o desítky až stovky procent.


Do nedávné doby nebyl problém se získáváním místa na lodích. Postupně rejdaři snižovali objem lodí v oběhu, až dosáhli stavu, kdy poptávka převyšuje nabídku. Mají tak ideální pozici pro zvýšení cen přepravy. Odstavená flotila dosáhla počtu cca 300 lodí, což odpovídá přibližně 750 000 TEU, které v současné době v přepravě citelně chybí. (TEU = je ekvivalent standardního 20 stopového přepravního kontejneru). Tento problém se částečně vyřeší dodávkami nových velkokapacitních lodí, které jsou plánovány stále na rok 2012. Tyto lodě budou jednotlivými rejdaři postupně nasazovány do oběhu. Nové lodě mají být úspornější, což by mohlo pozitivně ovlivnit i cenu dopravy, když si uvědomíme, že cena pohonných hmot má činit 40% veškerých nákladů rejdaře na dopravu.
 
Společnost DSV Air&Sea s.r.o. si uvědomuje, že přístup rejdařů nevyhnutelně ovlivnil celý trh mezikontinentální přepravy a tím i služby DSV. „Probíhající navyšování cen přepravného na trase Asie - Evropa je z hlediska rejdařů nutné a nevyhnutelné. Průměrné navýšení o 750 USD/TEU již proběhlo počátkem března, další navýšení cen o 300-400 USD/TEU se uskutečnilo v dubnu 2012. Během května a června byly sazby víceméně stabilní a dokonce jsme zaznamenali první pokusy o jejich snížení. Už teď je jasné, že se jednalo jen o tzv. „Time Out“. Již nyní je na červenec avizováno další navýšení cen o cca 300 USD/TEU,“ upozornil Lubomír Gregor, Import & Export Seafreight Manager společnosti DSV Air&Sea s.r.o.
 
Navýšení sazeb námořní přepravy nutně ovlivní i sazby LCL přeprav (námořní sběrná služba). Obdobný scénář je pravděpodobný i u ostatních námořních tras. Doporučujeme zákazníkům, aby ve svých kalkulacích počítali s uvedeným navýšením sazeb.

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna