Nadměrné náklady řešíme individuálně

Doprava velkých nákladů má specifika, která jsou důležitá především pro toho, kdo samotnou přepravu realizuje. Vzhledem k tomu, že se bavíme o manipulaci s nákladem o hmotnosti několika desítek tun, panují přesná pravidla, povinnosti a omezení pro jejich dopravu. Detailněji jsme se o těchto specifikách pobavili s panem Lukášem Petránkem ze společnosti DSV, divize Air & Sea.

Je nějak definován nadměrný či nadrozměrný náklad?


V praxi se jedná o veškeré náklady, které svou povahou přesahují povolené parametry dané silničním zákonem o provozu motorových vozidel, tj. délku, šířku, výšku nebo váhu. V praxi jsou většinou považovány za standardní parametry délka 13,6 m šířka 2,45m, výška od 2,6-2,9m a váha do 24tun.

 


Předpokládám, že doprava takto velkých nákladů s sebou nese i jistá omezení a přesné postupy?

Předpokládáte správně, pro každý takový náklad je třeba zajistit povolení pro nadměrné přepravy s danou trasou a na základě tohoto povolení a parametrů nákladu, ještě zajistit popřípadě technický doprovod a případnou asistenci policie. Vše se obvykle odvíjí od velikosti nákladu. U zvláště velkých či těžkých nákladů vyžaduje ministerstvo dopravy ještě statické posouzení mostů a asistenci odborníka na přepočty mostů po celé cestě. Přepravní cestu máte jasně danou u každé nadměrné přepravy a řidič má za povinnost ji dodržet.


 
V případě, že se přepravují nadměrné náklady letadlem anebo lodí, platí nějaká omezení pro jejich velikost?


Obecně nelze určit maximální možné rozměry a hmotnost, protože vždy záleží na daném typu letadla, které létá do požadované destinace. Navíc vzhledem ke tvaru trupu letadla a velikosti vstupního otvoru, je vždy nutné individuálně vyhodnotit konkrétní rozměry nákladu. Pro upřesnění, např. náklad vysoký 3 m je možné letecky (na určitém typu letadla) přepravit, ale pouze do určité šířky. Čím je náklad širší, tím se snižuje možná výška nákladu. Letecký náklad se přepravuje na tzv. ULD (unit load device), což jsou buď speciální palety, nebo kontejnery. Nejčastěji používané palety pro nákladní letadla mají rozměry 244x318 cm a 244x600 cm. Nákladní cargo letadla unesou náklad těžší než 100 tun, např. běžně užívaný Boeing B747-400F unese 120 tun. Co se týče charterových letů, lze v podstatě najmout jakýkoliv typ letadla. Největší letadlo, Antonov An-225, unese 250 tun a pojme náklad o rozměrech až 450x640x440 cm. Rád bych nicméně upozornil na stále se zpřísňující pravidla pro bezpečnost v letecké přepravě zboží. Každý náklad musí projít kontrolou.  Pokud se náklad nevejde do rentgenového skeneru, musí být provedena alternativní kontrola. To přináší celou řadu komplikací, protože zboží musí být na letišti rozbaleno.


 
Jakými letadly se v takovém případě létá?


Náklad se dá letadlem přepravovat buď na pravidelných pasažerských linkách, pravidelných nákladních linkách nebo charterech. Pokud se bavíme o nadměrných nákladech, pak přicházejí v úvahu pouze pravidelné nákladní linky (freighter) a chartery. Nákladní letadla jsou v podstatně speciálně upravené verze běžných pasažerských letadel. Např. do Prahy létají s nákladními letadly pravidelně zatím jen dvě letecké společnosti, obě s typem Boeing B747-400F.


 
U lodní dopravy jsou také nějaká omezení nebo zde platí jiná pravidla?


Lodní doprava je zajišťována bárkami po Labi do Severního moře a případně po Dunaji do moře Černého. Bárky, které mají různou velikost a nosnost a to je zároveň prakticky jediné pravidlo, se kterým se musí počítat – náklad se musí vejít do bárky jak velikostí, tak i hmotností. Jiné omezení na vodě prakticky nepanuje, samozřejmě je nutné počítat s aktuálním stavem vody či v zimě s ledem. Obvykle je pak nutné zajistit překlad v některém z říčních přístavů na Labi – Mělník, Lovosice, Děčín nebo na Dunaji – Bratislava.
 

Jaké jsou nejčastější typy nadměrných nákladů, které v DSV přepravujete?


Jednoznačně jsou to různé typy generátorů, převodovek a podobných průmyslových zařízení, jejichž hmotnost se pohybuje od 50 tun až do 200 tun u těch největších.  Tyto náklady obvykle končí v námořních přístavech, jako je Hamburg, Bremerhaven, Antwerpy či Rotterdam.
Přepravujeme samozřejmě i jiné typy nákladů, např. sypké zboží (obilí) nebo různé stroje a zařízení velkých rozměrů.


 
Když je náklad v přístavu určení, co se s ním děje dál, zajišťujete i další převoz po kontinentu anebo je to na zákazníkovi?


Snažíme se samozřejmě zajistit kompletní převoz nákladu, tj. od pozemské či říční dopravy v České republice, přes námořní či leteckou mezinárodní až po pozemní dopravu v zahraničí. Má to své výhody, neboť jsme s nákladem dokonale seznámeni a díky zavedeným procesům máme velmi dobrou kontrolu nad pohybem nákladu.


 
Zákazník se tedy nemusí o nic souvisejícího se specifiky přepravy starat?


Přesně tak, pro zákazníka je důležitá samozřejmě cena a pak pouze nakládka na vozidlo ve výchozí stanici. Vše ostatní – přepravní povolení, zajištění tahače, plán cesty, překlad nákladu, zajištění bárky a vykládku – již zajišťujeme my.
 

 


Co všechno má vliv na cenu přepravy?

Je to velká spousta faktorů – cena paliva, vzdálenost, velikost/dimenzování tahače, počet překladů a samozřejmě také například počet volných vhodných bárek v době přepravy.

 
V čem se DSV odlišuje od konkurence?

Nebudu vám říkat, že je to ve flexibilitě a vycházení vstříc požadavkům zákazníků, protože to již dnes slibuje každý. My se soustředíme primárně na kvalitu služeb, která je pro nás důležitější než snaha o nejnižší cenu, která se pak do kvality negativně promítne. Samozřejmostí je dodržování všech předpisů a přepravních povolení, což bohužel někteří dopravci nedodržují.


Podstatnou výhodou je to, že máme vlastní pojišťovnu DSV Insurance A/S se sídlem v Broendby v Dánsku, se kterou je vyřízení případných škodních událostí mnohem jednodušší a rychlejší než u běžné komerční pojišťovny. Jako globálně působící firma máme navíc velkou podporu u svých kolegů ve více než 15 zemích světa, kde je DSV Project – samostatné oddělení fungující v rámci divize Air & Sea, které má na starosti právě pouze speciální projekty a nadrozměrné přepravy. Air charter a Sea charter, které se stará o pronájem lodí a letadel je samozřejmostí. Ročně je pronajato na 400 lodí a 200 letadel, díky čemuž máme samozřejmě i výhodnější ceny.
 

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna