Spuštění nového systému schválených vývozců REX

Spuštění nového systému schválených vývozců REX

V návaznosti na nový celní kodex byl Celní správou ČR s účinností od 1. 1. 2017 spuštěn systém schválených vývozců. Jedná se o systém REX-registrovaný vývozce v rámci všeobecného systému preferencí, který zavádí změnu u prokazování preferenčního původu.

REX umožňuje vlastní samo potvrzení preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému EU. REX bude umožňovat registrovaným vývozcům prokazování
preferenčního původu vydáním tzv. "Deklarace o původu" a to na kterémkoli obchodním dokladu, který umožní ztotožnění dotčeného vývozce a příslušného zboží.
Všechny členské země EU přistoupily k systému REX k 1. 1. 2017. K tomuto datu se zahájila registrace vývozců a prokazování původu formou „Deklarace o původu." Platnost „Deklarace o původu" je dvanáct měsíců.

Centrální databáze registrovaných vývozců je vedena Evropskou komisí a je přístupná celní správě zúčastněných zemí a pro veřejnost. Registrace do tohoto systému je zdarma a je jednorázová.

Zjednodušeně řečeno tento systém odbourá vystavování certifikátů o původu  EUR.1 a FORM A a přenese odpovědnost za pravdivost údajů o původu zboží na vývozce.

• EUR1  - tj. certifikát pro vývozce usídlené v EU odesílající zboží mimo EU. Certifikát je platný 4-10 měsíců. 
• FORM A - vývozce usídlený mimo EU a odesílající zboží do EU.

Kdo s požadavky na vystavení  EUR.1 či  dodatečného EUR.1 pracujete, dobře víte, kolik podpůrných dokladů je třeba předkládat k zajištění tohoto certifikátu.

Od 1. 1. 2018 se již nebudou vystavovat certifikáty EUR.1 a na tuto skutečnost se musejí vývozci připravit právě registrací do REX.

Registrace není povinná, nicméně pokud se na předmětné zboží vztahuje v zemi dovozu clo a vývozce nebude registrován v REX do 31. 12. 2017, potom příjemce uhradí clo v plné výši.

Aktuálně probíhá přistoupení Norska a Švýcarska k systému REX.
Návod, jak jednoduchou žádost k registraci vyplnit je dostupný přes link níže.
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/rex-podani-zadosti.aspx

Pokud byste přesto při registraci potřebovali asistenci odd. celní deklarace DSV, pak je služba zaregistrování do REX zpoplatněna částkou 500,- Kč.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 311 332 444.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna