Převažování kontejnerů

Převažování kontejnerů

Hlavní pozornost exportérů kteří vyváží zboží přes oceán námořními kontejnéry by se měla upřít na nový předpis mezinárodní organizace SOLAS platný od 1. července 2016 a týkající se povinnosti odesílatele převážit a deklarovat váhu zboží.

Důvodem je zabránění nehodám způsobených přetížením kontejnerů. Kontejnery, které toto nebudou splňovat, nebudou naloženy na loď!  Za ověření brutto váhy kontejneru je odpovědný „shipper“ – tedy odesilatel!

Metody vážení:

1. Kompletně naloženého a zaplombovaného kontejneru.

2. Výpočet celkové hmotnosti všech částí (včetně balicího a fixačního materiálu, palet, obalového materiálu a váhy prázdného kontejneru/hodnota uvedená na kontejneru nebo na stánkách rejdaře).

Podmínkou pro tuto metodu je, že společnost má váhu, která je certifikovaná (prochází pravidelnými periodickými kontrolami) a na vyžádání je schopna tuto certifikaci doložit.

Odesilatel se může svobodně rozhodnout, kterou metodu zvolí. Oficiální postup pro metodu číslo 2 bude ještě upřesněn.

Nevhodné pro metodu číslo 2 jsou sypké materiály.

Převážení, pro metodu číslo jedna, bude možné za poplatek provést na kontejnerových terminálech v České republice.

O výši poplatku a dalších procedurách vás budeme informovat.

ODCHYLKY

Všeobecně by se mělo vycházet z nulové tolerance, ale u jednotlivých metod lze počítat s drobnými odchylkami:

1.       Podle třídy přesnosti váhy 2 - 3%

2.       Maximální odchylka do 1%

POŽADOVANÉ INFORMACE K VGM

  • Číslo knihování
  • Číslo kontejneru
  • Celková hmotnost
  • Datum a jméno osoby určené odesilatelem k vystavení VGM

Pokud VGM překročí payload daného kontejneru, ten bude automaticky vyřezen z loading listu lodi.

Důkaz o certifikaci váhy není povinný, ale každý odesilatel nese zodpovědnost za správnou deklaraci váhy.

VGM musí být avizovaná 24 - 48 hodin před ETA lodi v POL - toto za odesilatele budeme u rejdaře avizovat my, jako speditér. Počítejte prosím s tím, že my od vás VGM budeme potřebovat podstatně dříve, abychom ho mohli zpracovat a poslat rejdaři.

Namátkově se budou dělat kontrolní vážení na terminálu příslušnými úřady. Pokud váha nebude odpovídat váze avizované, kontejnér nebude naložen na loď a může dojít k penalizaci (od 1/7/2016 dojde k navýšení pokut za nesprávně uvedenou váhu), demurrage v přístavu a vícenákladům za manipulace v přístavu.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna