Přetěžování námořních kontejnerů bude sankciováno

Přetěžování námořních kontejnerů bude sankciováno

Kontejneroví operátoři v ČR upozorňují v poslední době na problém s hmotností přepravovaných
kontejnerů a nesprávně uváděné nebo nadměrné hmotnosti u přepravovaných kontejnerů.

Boxy jsou v některých případech výrazně přetěžovány nad povolený limit, respektive je překračována deklarovaná váha. Při namátkových kontrolách bylo v několika případech zjištěno dokonce přetěžování až o 4-6 tun oproti deklarované hmotnosti!

Z tohoto důvodu zavádějí s platností od 1. 9. 2015 operátoři kontrolní měření hmotnosti kontejnerů na terminálech METRANS a.s. a v případě prokázaného přetížení bude cena přepravy upravena podle skutečné váhové kategorie, navíc budou účtovány přímé náklady spojené s kontrolním vážením ve výši 80 EUR/kontejner. S ohledem na bezpečnost může být extrémně přetížený kontejner až zastaven a nepřipuštěn k další přepravě.

Navíc budou dále účtovány pokuty. Při přetížení proti deklarované hmotnosti o více než 2 tuny bude účtována sankce 200 EUR. Jestliže bude zjištěno přetížení o více než 4 tuny, bude účtována částka 500 EUR za každý zjištěný případ. Pokud dojde dokonce k opakování těchto incidentů, bude účtovaná sankce dvojnásobná, posléze dané zásilky nebudou vůbec přijímány k přepravě.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna