Podmínky a sazby cargo pojištění na rok 2013

Podmínky a sazby cargo pojištění na rok 2013

Ochrana vaší společnosti proti finančním nebezpečím jako důsledek fyzické ztráty nebo poškození zboží nákupem našeho Cargo pojištění.

Staráme se o vaše zboží s osobní a profesionální péčí ale zároveň víme o možných rizikách přepravy zboží. Ve spolupráci s naším globálním partnerem Royal & Sun Alliance nabízíme velmi konkuřenční pjistné krytí pro drtivou většinu všech druhů zboží.

S  naším Cargo pojištěním získáváte následující výhody:

·         Majetkové pojištění zásilek při přepravě proti všem rizikům, zahrnující i pojištění rizik válek a stávek (podle ICC A terms)

·         Kompenzace náhrady škody až do výše fakturační hodnoty zboží (plus dopravného a zisku do 10%)

·         Možnost sjednání specielního CARGO pojištění vyhovujícího vašim požadavkům a potřebám. Cargo pojištění může být sjednáváno na jednotlivé zásilky nebo jako roční pojištění všech přepravovaných zásilek

·         Rychlé vyřizování škodných událostí (pojistné plnění obvykle do 7 dní po doruření veškerých potřebných dokumentů a informací)

·         Stejné místo sjednání pojištění jako pro objednáví přepravy

Proč Cargo pojištění?

V mezinárodním obchodu je odpovědnost dopravců (zasílatelů, leteckých a námořních dopravců atd.) dle zákonů limitována (omezena) mezinárodními úmluvami a dohodami. Kompenzace nahrady škody můře být výrazně nižší než faktická škoda na zboží. Navíc, mezinárodní úmluvy, dohody  často ještě vice limitují (omezují) dalším dodatečnými výlukami odpovědnosti dopravců.

V případě poškození, zničení nebo ztráty zásilky je u pojištěných zásilek náhrada škody kompenzována v plné výši zdokladované hodnoty poškozeného, zničeného nebo ztraceného zboží.

Podmínky a sazby 2013

Kontaktujte, prosím, tedy vaši lokální pobočku DSV  pro další informace a pojistné sazby tohoto CARGO pojištění.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna