Petr Chocholatý: akvizice jsou tradičním způsobem růstu DSV

Petr Chocholatý: akvizice jsou tradičním způsobem růstu DSV

Společnost DSV na konci září 2012 převzala neželezniční aktivity AWT Čechofracht. Co bylo důvodem a jak probíhá integrace vysvětluje generální ředitel Petr Chocholatý.

Společnost DSV na konci září 2012 převzala neželezniční aktivity AWT Čechofracht. Proč pro tento krok nepoužíváte zavedené označení „fúze“?

Nešlo o koupi celé společnosti a následné spojení, ale právě jen o koupi některých činností, které se AWT-Čechofracht z různých důvodů rozhodl dále nerozvíjet. Tato značka, která má na tuzemském trhu dlouholetou tradici, tak bude dále pokračovat.

Proč se DSV pro takový krok rozhodla?

Hlavním cílem bylo posílit naši pozici ve vnitrostátní dopravě. Už dříve jsme začali budovat vlastní vnitrostátní distribuční systém ve spolupráci se dvěma externími firmami, pak jsme však zahájili jednání s AWT Čechofracht, která jsme dovedli do úspěšného konce podpisem smlouvy 27. září letošního roku. Nyní disponujeme velmi silným vlastním distribučním vnitrostátním systémem. Dalším důvodem pro koupi byly „úspory z rozsahu“, kdy s rostoucí velikostí společnosti relativně klesají náklady a tím stoupá například produktivita.

Co si od převzetí části Čechofrachtu slibujete? 

Bezprostředně po podpisu smlouvy jsme téměř zdvojnásobili počet zaměstnanců. Očekáváme zároveň také výrazné zvýšení obratu. DSV, která dosud patřila v České republice mezi nejvýznamnější logistické společnosti, siupevní svou pátou pozici na českém trhu a hlavně se díky této koupi stane ještě viditelnější na logistickém trhu.

Jaké byly vaše první kroky po převzetí?                     

Je to vlastně krizový management. Koupili jsme společnost, jež má jiný provozní systém, jiné procesy, jiné návyky, jinou kulturu a tak by se dalo ještě dlouho pokračovat.

Možná by se to dalo přirovnat k lovu na bažanty, kdy máte mnoho cílů, ale dokážete mířit a střílet pouze jednou puškou v jeden moment. Situace je však ještě ztížená tím, že je šero, tudíž cíle nevidíte úplně jasně a jedete na koni, který vám svým klopýtáním ztěžuje míření. Na druhou stranu to má jistě i svá pozitiva, třebaže jste na čerstvém vzduchu.

Abych se však vrátil k  otázce. Prvním krokem je samozřejmě analýza a následně racionalizace. Tím vším se však prolíná hašení požárů, kdy některé věci nefungují tak jak mají (to je to koňské klopýtání) a tak se plně nemůžete soustředit na dlouhodobé cíle.

Je to poprvé, co DSV upevňuje svou pozici tímto způsobem?

Vznik společnosti DSV se datuje do roku 1976, kdy se spojila skupina deseti nezávislých dánských dopravců. Její současná podoba se ustálila koncem devadesátých let po několika dílčích akvizicích a strategických partnerstvích.

Řekl bych, že akvizice byly v minulosti tradičním způsobem růstu DSV a díky těmto krokům se dostalo DSV do první logistické ligy tak rychle. Například v roce 2001 koupilo DFDS Transport, pak v roce 2006 Frans Maas a v roce 2008 ABX Logistics. Nyní již DSV většinou konsoliduje své zastoupení ve všech zemích a dokupuje firmy střední velikosti na doplnění portfolia. Jednou z posledních akvizicí byla koupě Swift Freight Group, díky které jsme získali zastoupení v 15 afrických zemích. 

Smlouva s AWT Čechofracht se připravovala od prosince 2011 do září 2012, tedy 10 měsíců. Které otázky bylo v tomto období třeba vyřešit a které se řešily nejobtížněji?

Jednání neprobíhalo celou tu dobu. Tak jako u všech smluv tohoto typu musíte řešit celý vějíř věcí počínající zaměstnanci, majetkem, konkurenčními doložkami, dodavateli či odběrateli, ale nikde jsme nenarazili na zádrhel, jenž by byl nepřekonatelný.

Čekalo na vás nějaké překvapení, když jste začali nakoupené části Čechofrachtu fyzicky přebírat?

Od začátku jsme například deklarovali, že se budeme snažit zachovat co největší počet pracovních míst. Zároveň jsme ale věděli, že to nebude snadné. Postupně jsme pak zjistili, že některé převzaté pobočky vnitrostátního distribučního systému budeme dokonce muset personálně posílit a tak nám na přechodnou dobu dokonce vzrostl počet zaměstnanců, na druhé straně se například ukázalo, že některé funkce se „dublují“ s těmi našimi, a tak zde muselo dojít k výpovědím.

V obou firmách byly jinak nastavené procesy, používal se odlišný software a existovalo i množství dalších dílčích rozdílů. Za jak dlouho se to vše podaří sjednotit?

Ano, toto je pro nás úplně zásadní otázka. Pokud nedojde ke sjednocení procesůa IT platformy, tak nikdy nemůže dojít k plné integraci. Již máme rozplánovány tyto kroky a věříme, že během 1.čtvrtletí 2013 bude vše dokončeno.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna