Odpočinek v kabině vozidla bude od 1. listopadu ve Velké Británii sankciován

Odpočinek v kabině vozidla bude od 1. listopadu ve Velké Británii sankciován

Pouze již několik posledních říjnových dnů budou britské kontrolní orgány tolerantní k řidičům, kteří jsou podezřelí z toho, že svůj týdenní odpočinek tráví v kabině vozidla. Tyto prohřešky byly doposud řešeny pouze ústní domluvou.

Od 1. listopadu 2017 budou kontrolní orgány (DVSA) řidiče za tyto přestupky sankciovat. Hrozí finanční pokuta ve výši 300GBP. Zákaz řízení do doby než bude plný týdenní odpočinek řádně dokončen. Samozřejmě se tím rozumí mimo kabinu vozidla, v ubytovacím zařízení. V neposlední řadě může být tento přestupek nahlášen příslušnému dopravci nebo úřadu (včetně zahraničních).

Postih nebude uložen za odpočinek v kabině během zkráceného týdenního odpočinku nebo při nočním odpočinku.

Postih bude případně uložen jen za současné přestupky. To znamená, že v potaz bude brán pouze poslední celotýdenní odpočinek.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna