Nový mýtný systém v Belgii

Nový mýtný systém v Belgii

Od 1. dubna 2016 dojde v Belgii ke spuštění satelitního mýtného systému Viapass pro nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Ty mají nově povinnost mít nainstalovanou tzv. palubní jednotku (OBU - On Board Unit), která vypočítává poplatek v závislosti na typu vozidla, emisích, typu cest, kde se vozidlo pohybovalo a na ujeté vzdálenosti.

Povinnost platit mýtné se bude týkat cest, kde je již momentálně nutné mít známku. Jedná se o okružní komunikace kolem velkých měst a další významné trasy. Opatření se týká tří belgických regionů – Flander, Valonska a Bruselského regionu.

Finanční dopady, jak byly vyhodnoceny různým nezávislými institucemi reprezentující dopravní a logistický průmysl v Belgii (TLV, FEBETRA a UPTR), jsou následující:

 Oblast  Belgie  Brusel
 Nárůst provozních nákladů  +8,02%  +12.4%
I vzhledem k tomu, že většina dopravců námi  používané flotily jezdí s kamiony s co nejvyšší emisní kategorií, konečný dopad na zákaznickou cenu v celém hmotnostním spektru přepravovaných zásilek by se měl projevit v řádech jednotek procent v závislosti na ujeté vzdálenosti v Belgii.

Detailní informace naleznete zde

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna