Jsme společensky odpovědná firma

Jsme společensky odpovědná firma

DSV coby jeden ze světových leaderů mezi přepravními společnostmi dbá nejen na kvalitu svých služeb, ale i na zodpovědný přístup ať už k životnímu prostředí, profesní etice anebo k bezpečnosti a dobrým pracovním podmínkám pro své zaměstnance.

S tím koresponduje i nastupující trend mezi našimi zákazníky, kteří se začínají více zajímat, jak se DSV stará o dopady svého byznysu na okolní prostředí, a jestli se chová jako zodpovědná nadnárodní společnost. Stejně se jako naši zákazníci snaží snížit negativní vliv výrobního procesu na životní prostředí ve svých společnostech, očekávají stejný postoj i od svého přepravce.

Odpovědné chování a dobrá reputace jsou základními předpoklady, které DSV umožňují být silným hráčem na globálním trhu. DSV má vlastní CSR (Corporate Social Responsibility) oddělení zabývající se mimo jiné reportingem emisí CO2 nebo dalšími aktivitami počínaje monitoringem bezpečnosti na terminálech a ve skladech a konče bojem proti korupci.

DSV si neklade malé cíle a jedním z nich bylo i snížení počtu úrazů na pracovišti. V minulém roce došlo k poklesu nehod zaměstnanců na pracovišti o 57 % v porovnání s rokem 2010. Na tento rok jsme si předsevzali další ambiciózní cíl a to zredukovat emise uhlíku o 15% oproti roku 2010. V současné době jsme v rámci tohoto úkolu dosáhli 13%. V námořních přepravách jsme tento cíl splnili již v roce 2013 a oproti roku 2010 došlo k poklesu o úctyhodných 33%. Je důležité zmínit, že mnoho těchto zlepšení jsme mohli docílit také díky profesionálnímu a odpovědnému přístupu přepravců, kteří fyzicky zajišťují dopravu zásilek našich zákazníků.

DSV koncepčně pracuje na CSR strategii již několik let. Externí agentura, která měla za úkol zmapovat CSR aktivity DSV, došla k závěru, že základní principy ISO 260 000 (certifikace Social Responsibility) se jasně odrážejí v hodnotách společnosti DSV.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna