Jak vám může DSV pomoci s Intrastatem?

Jak vám může DSV pomoci s Intrastatem?

Postupná harmonizace pravidel obchodu v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru výrazně zjednodušila pohyb zboží v rámci členských států. Jedna administrativní povinnost však firmám přibyla - a to vykazování dat pro statistický systém Intrastat.

Intrastat  lze popsat jako statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží  bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU  nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo hranici ČR.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat má každý subjekt, jehož vnitřně unijní dodávky přesáhnou za kalendářní rok hranici 8.000.000,-Kč (dále jen asimiliační práh)  – zvlášť pro přjietí a zvlášť pro odeslání.  

Základní informace k vykazování Intrastatu

 • je vykazováno zvlášť přijetí (dovoz) a zvlášť odeslání (vývoz)
 • povinnost vykazovat nastává při překročení tzv. asimilačního prahu
 • výkazy jsou podávány od hranice překročení asimilačního prahu
 • tato povinnost může nastat též až v průběhu roku - údaje za předcházející období se nevykazují

Co se započítává do hodnoty asimilačního prahu?

 • nakoupené a prodané zboží
 • vrácené a náhradní zboží za chybně dodané
 • zboží určené ke zpracování dle smlouvy nebo vrácené již zušlechtěné (přepracované) - nemusí být předmětem obchodních operací (peněžních transakcí) - „levná pracovní síla“ (Zboží je přepravováno pouze např. na dodacích listech a následně je účtována již jen zpracovatelská činnost (práce).
 • periodika
 • atd.

Co DSV nabízí firmám, které překročily asimilační práh:

 • zaevidování společnosti na příslušném celním úřadě
 • komunikaci s celním úřadem
 • kompletní zpracování výkazů pro Intrastat
 1. řádné a správné vyplňování výkazů
 2. zpracování též negativních výkazů
 3. opravné výkazy v případě dodatečných dokladů a dobropisů
 • včasné podání výkazů elektronickou formou
 • potvrzení o doručení podaného výkazu
 • pomoc při případné kontrole

Výkazy jsou vyhotovovány na základě dovozních a vývozních faktur.

Způsob doručení dokladů ke zpracování

 • osobní
 • poštou
 • faxem
 • elektronicky¨

 

Další informace o intrastatu vám poskytneme na tel: 311 332 299 nebo 311 332 321

Více informací o službách oddělení celní deklarace najdete ZDE

 

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna