DSV Cargo Insurance rozšířeno o pojištění následných škod

DSV Cargo Insurance rozšířeno o pojištění následných škod

V tomto období je obzvlášť příhodné myslet na pojištění zásilek. Nepředvídatelnost počasí, kdy se střídá „jarní" počasí s mrazivými rány, vytváří ideální podmínky pro situace, ve kterých oceníte, že máte sjednané pojištění zásilek.

Naše sesterská organizace DSV Insurance nabízí širokou paletu různých „logistických“ pojištění. Jedním z nich je Cargo pojištění či Pojištění zásilek.  Pojištění zásilek u společnosti DSV Insurance kryje škodní události na všech běžných přepravovaných komoditách. Veškeré pojištění je poskytováno v souladu s mezinárodně uznávanými přepravními doložkami (Insitute Cargo Clauses) publikovanými sdružením London Insurance Market. Naše pojištění kryje vaši zásilku  z/do většiny zemí světa a to s nulovou spoluúčastí. Pojištění kryje i rizika stávek a válek. Nicméně pro pojištění do některých zemí je vyžadována zvláštní avizace pojištění zásilky předem se schválením pojišťovny.

Nově nyní poskytujeme možnost sjednání pojištění následných škod, které oceníte zejména v případech zpožděné instalace, např. výstavy, nebo příjezdu zásilky zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží. Maximální krytí je do výše 5 000 EUR a to bez spoluúčasti. Pokuty, ztráty objednávek a zastavení výroby v případě zpoždění nebo nedoručení však nejsou tímto pojištěním kryty.Tento typ pojištění se vztahuje jak na silniční, tak i námořní a leteckou přepravu.

Lhůty pro nahlášení pojistné události se liší podle typu přepravy. Pro silniční a železniční dopravu to je 7 dnů, při dopravě lodní je nutné pojistnou událost oznámit do 3 dnů a pro leteckou dopravu je stanovená lhůta 14 dnů.

Pokud tedy nastane pojistná událost, postupujte následovně. Nejdříve zkontrolujte vnější obal přepravované zásilky, zaznamenejte rozsah poškození jako výhradu do přepravního dokladu doručujícího řidiče a sepište škodní list. Nezapomeňte rozsah poškození fotograficky zdokumentovat. Pak napište dopis nebo email, ve kterém popište rozsah poškození, úbytku či ztráty, a vyčíslete vzniklou škodu a pošlete ho své kontaktní osobě v DSV. Pokud možno přiložte i fotodokumentaci.

DSV Cargo Insurance je nejlepší zárukou proti finančním ztrátám, zdlouhavému vyřizování reklamací a řešení nekonečných soudních sporů.

V případě zájmu anebo pro více informací nás prosím kontaktujte emailem na pojisteni@cz.dsv.com

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna