Celní služby DSV vám usnadní administrativu při dovozu zboží

Celní služby DSV vám usnadní administrativu při dovozu zboží

Na příkladu importních přeprav z Norska vám přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně celní deklarace, kterou DSV nabízí svým zákazníkům v rámci  komplexních přepravních služeb.

Jaké dokumenty potřebuje DSV, aby mohla vyřídit proclení zboží?

Pro propuštění zásilky do volného oběhu v České republice je k celnímu odbavení zapotřebí komisionářská smlouva pro zastupování v celním řízení, plná moc, osvědčení o DIČ, výpis z obchodního rejstříku, osvědčení EORI a jasný a výstižný popis dováženého zboží.

Jaké celní doklady se vystavují při importu z Norska?

Zásilka je do České republiky dopravena spolu s tranzitním doprovodným dokladem T1. Pokud importér objedná u DSV jen dopravu, doklad T1 ukončuje sám na příslušném celním úřadě. V případě objednávky dopravy spolu s celním odbavením zařídí ukončení T1 celní deklarant DSV. Po ukončení režimu T1 je zboží na tzv. souhrnném celním prohlášení (SCP) a dle dispozic příkazce je tomuto zboží postupně přiděleno další celní určení (tj. ve většině případů volný oběh).

Jaké náležitosti obsahuje doklad T1?

Nejdůležitějšími údaji na tranzitním dokladu jsou informace o odesilateli a příjemci, počet nákladových kusů, SPZ a imatrikulace vozidla, celní nomenklatura zboží, celní úřad určení a lhůta platnosti tranzitního dokladu.

Jak probíhá celní řízení v Norsku a České republice?

Celní odbavení v Norsku probíhá v režii DSV Road Norsko (popř. smluvního partnera), kteří  jsou ve styku s příjemcem. V případě dovozu z Norska do České republiky jsou zásilky avizovány dispečerem, který zajistí odeslání komisionářské smlouvy a rovněž zajistí avízo (popis zboží a jeho sazební zařazení) od zákazníka.

Kdy vzniká povinnost platit clo a jak je to s platbou DPH?

Povinnost uhradit clo vzniká v okamžiku propuštění zboží do volného oběhu v ČR. Za předpokladu, že zemí původu zboží je Norsko a odesilatel uvede tuto skutečnost formou preferenční věty na fakturu (nebo vystaví doklad EUR.1 -  pokud je hodnota zboží vyšší než 6000,- EUR a odesílatel není schváleným vývozcem)  potom je v rámci úmluvy mezi Norskem a Unií uplatněna preference – tedy nulové clo.

Celní sazby je možné najít na webu celní správy v aplikaci TARIC.

Pokud je dovozce plátcem DPH v České republice, DPH si vyúčtuje v rámci svých měsíčních daňových přiznání. V případě, že dovozce není plátcem DPH, potom je tato daň součástí celního dluhu. To znamená, že je možné propustit zásilku do volného oběhu subjektu, který není registrován k DPH, ale tento subjekt musí DPH uhradit.

Co je intrastat a týká se mě při dovozu z Norska?

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU tj. mezi Českou republikou  a ostatními členskými státy EU. Povinnost vykazovat data pro Intrastat má každý subjekt, jehož vnitřně unijní dodávky přesáhnou za kalendářní rok hranici 8.000.000,- Kč (zvlášť pro přjietí a zvlášť pro odeslání).

I s touto službou vám může DSV pomoci, ale netýká se to přeprav z Norska. Více o Intrastatu a službách DSV se dočtete v příštím Newsletteru, který bude zaměřený na import z Finska.

Jaké jsou nejčastější chyby dovozců?

Komplikace vznikají, pokud dovozce nerozlišuje mezi pojmy země původu a země odeslání. Dále je potřeba dbát na přesný popis zboží a jeho zařazení.

Dalším mýtem, který je rozšířen mezi příjemci zboží, je domněnka, že nemusí komunikovat s celní deklarací, v případech, kdy dopravu hradí odesilatel a zboží se proclí tzv. samo.


 

DSV má bohaté zkušenosti nejen s celním odbavením běžných zásilek, které se dovážejí z této severské lokality, ale rukama našich celních deklarantů už prošly například i záchranářské sáně pro horskou službu, tiskárna pro nevidomé, sošky bájných trollů nebo speciální druhy piv.

 

Máte zájem o více informací nebo o zajištění celního odbavení vašich zásilek?

Napište nám

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna