Blind booking v námořních přepravách přináší dodatečné náklady

Blind booking v námořních přepravách přináší dodatečné náklady

V nedávném období došlo napříč celým námořním sektorem k výraznému nedostatku lodního prostoru, dlouhým termínům pro bukování a lodění kontejnerů.

V důsledku toho se následně začal šířit trend tzv. slepého knihování (blind booking), kdy zákazníci rezervovali lodní prostor bez jistoty expedice, což přinášelo rejdařům nemalé obtíže.

S ohledem na tuto skutečnost  zavedla většina rejdařů storno poplatky, které se pohybují v částkách 50 až 100 Eur za zrušení bookingu - vždy v závislosti na počtu dní před loděním/closingem. Berte prosím tuto informaci v potaz při plánování a objednávání vašich exportních zásilek.

Pro více informací a konkrétní možnosti lodění nás kontaktujte na sea@cz.dsv.com

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna