Arla Foods a DSV zahajují provoz logistického centra o rozloze 10 000 m2 u německého Hamburku

Arla Foods a DSV zahajují provoz logistického centra o rozloze 10 000 m2 u německého Hamburku

Nový sklad s kontrolovaným teplotním režimem a s cross-dock terminálem vyrostl v blízkosti Hamburku. Tento sklad bude zajišťovat logistické služby pro společnost Arla Foods, producenta mléčných výrobků, a jejích 30 závodů.

Prostory vyrostly v rekordním čase během 6 měsíců, jeho plná kapacita začne být využívána v průběhu října. Tato lokalita se stane nejdůležitějším distribučním centrem společnosti Arla Foods pro spádové oblasti severního a východního Německa.

DSV postavilo a rozběhlo tento komplex ve spolupráci s Arla Foods. Budova disponuje 3 teplotními zónami a může v hlavní sezóně pojmout velký objem zboží. Na ploše 7 500 m2 je udržována teplota v rozmezí 2 až 6 stupňů Celsia a ve zbývajících 2 500 mse teplota pohybuje do 25 stupňů Celsia. K dispozici jsou dokonce prostory určené pro zrání sýrů.

V současné době zde pracuje 20 zaměstnanců DSV, kteří odbaví 400 palet denně. Jakmile bude celé zařízení uvedeno do plného provozu, bude zde zaměstnáno 40 lidí. Logistickým centrem pak projde 1 200 palet denně, což se rovná úctyhodných 1,5 milionů položek odbavených každý den.

Všech 20 ramp a stejně tak dalších 20 parkovacích míst je vybaveno elektrickou energií. Díky tomu nemusí mít vozidla po zaparkování zapnutý motor, aby udrželi správnou teplotu v nákladovém prostoru. Navíc se tak redukují emise CO2 a v konečném důsledku se šetří životní prostředí.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna