Aktuální situace na trhu námořních přeprav

Aktuální situace na trhu námořních přeprav

  • Pohyb sazeb námořní přepravy v USA a na Dálném východě
  • Zrušení servisu do přístavu Muscat
  • Zavedení kongesce v přístavech na západním pobřeží USA
  • Přehled tržeb a marží světových rejdařů

Přepravy z Dálného východu

Situace s lodním prostorem se stabilizovala. Lodě jsou sice plné, ale nejsou tak přeplněné jako v 1. čtvrtletí 2014.

Víceméně pravidelně (vždy počátkem měsíce) navyšují rejdaři ceny importních přeprav z oblasti Far East (implementace GRI), pod tlakem trhu a konkurence mezi rejdaři však sazby většinou v průběhu měsíce opět klesají. Na červenec bylo vyhlášeno navýšení až 1000 USD/TEU, aktuálně je avizováno reálné navýšení mezi 250-350 USD/TEU.

Zrušení servisu do přístavu Muscat

V průběhu května a června došlo u všech rejdařů ke zrušení servisu do přístavu Muscat (Sultan Port Qaboos). Tuto zásadní informaci většina exportérů zatím nezaznamenala ovšem pro přepravy do Ománu je zásadní a je nutno ji brát na zřetel. Alternativou je přístav Sohar, který leží severně od Muscatu a kam by měli rejdaři své linky přesměrovat. Další informace k lodění do této oblasti vám upřesníme v nejbližší době.

Zavedení kongesce do přístavů v US (Westcoast)

V USA rejdaři vyhlašují „Congestion Surcharge“ pro přístavy na západním pobřeží kvůli hrozící stávce přístavních dělníků. Tento příplatek pohybující se mezi USD 800-1300 se bude aplikovat v případě, že se odbory nedohodnou s asociací zaměstnavatelů a dojde ke stávce samotné. Stávka by měla vliv i na provoz přístavů na Východním pobřeží US. O dalším vývoji vás budeme informovat v nejbližší době po upřesnění z naší centrály.

Přehled tržeb předních světových rejdařů

Rozdíly mezi tržbami a zisky u 17 sledovaných rejdařů se po 1. čtvrtletí roku 2014 začínají zásadně prohlubovat a celý trh se dělí mezi Maersk , CMA-CGM a „zbytek světa“. Provozní marže Maersku ve výši 6,4% za období 1-4 2014 je vysoce nad ostatními rejdaři, kteří v průměru vykazují zápornou marži -2,6%.

marže a zisky rejdařů

 

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna