Aktuality v silniční nákladní dopravě pro období letních prázdnin

Aktuality v silniční nákladní dopravě pro období letních prázdnin

Dobrou zprávou pro naše zákazníky je, že státní svátky 5. a 6. července nepřinesou, co se týče odjezdů pravidelných mezinárodních linek v silniční dopravě, žádná omezení. Naši zákazníci můžou standardně využívat spojení tak, jak jsou zvyklí.

Nicméně vnitrostátní distribuční systém bude po tyto dva dny uzavřený.

Určitá omezení musíme očekávat v souvislosti s letním zákazem jízd kamionů během prázdninového období. Níže naleznete přehled omezení v regionu střední Evropy v termínu 1. července až 31. srpna.

 

 Země  Den  Období mimo prázdniny  Období prázdnin
 ČR  pátek  -  17 - 21
 ČR  sobota  -  7 - 13
 ČR  neděle, státní svátky  13 - 22  13 - 22
 Německo  sobota  -  7 - 20
 Německo  neděle, státní svátky  0 - 22  0 - 22
 Rakousko  sobota  15 - 24  15 - 24
 Rakousko  neděle, státní svátky  0 - 22  0 - 22
 Slovensko  sobota  -  7 - 20
 Slovensko  neděle, státní svátky  0 - 22  0 - 22
 Polsko  pátek  -  18 - 22
 Polsko  sobota  -  8 - 14
 Polsko  neděle  -  8 - 22
 Polsko  státní svátky  8 - 22  8 - 22
Důležitou aktualitou, která přináší bohužel komplikace, je nový zákon schválený vládou SRN dne 25. května 2017 zakazující vykonávat povinnou 45 hod. pauzu v kabině vozidla. Toto opatření v praxi znamená, že řidiči musí povinný odpočinek vykonávat pouze v regulérních ubytovacích zařízeních, kdy je nutné doložit účtenkou platbu za nocleh při případné silniční kontrole.  Pokud dojde k porušení tohoto zákona hrozí pokuta 60 EUR za každou nedodrženou hodinu strávenou ve vozidle.

Tento fakt přináší negativní dopad zejména na pondělní vykládky v zemích jako je SRN a dalších, které tranzitují přes Německo.

Tuto situaci nejsme V DSV schopni jakkoli ovlivnit, nicméně se snažíme spolupracovat i se zahraničními dopravci, kteří mají případný výkon povolání v Německu a nemají tak povinnost přespávat v ubytovacích zařízeních.

Kontakt DSV

+420 844 555 588

+420 311 332 466 

+420 311 332 440 (fax)
obchod@cz.dsv.com

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna