IT zabezpečení DSV

IT zabezpečení DSV

V DSV věnujeme značnou část svého času a svých prostředků na zajištění počítačové bezpečnosti.
Všechny naše IT systémy musí být stabilní, protože prakticky všechny naše obchody a informace jsou zpracovávány prostřednictvím informačních systémů.

Z tohoto důvodu jsou výpadky vážnou záležitostí, která může vést k závažným ztrátám a nepříjemnostem - v závislosti na čase a délce výpadku.

V současném světě je hrozba ohrožujícího malwaru skutečná a přetrvávající, a proto jeho prevenci v DSV věnujeme mnoho zdrojů, abychom se malwarovým útokům nejlépe vyhnuli, sledovali je a kontrolovali.

V našem pojetí je kybernetická ochrana chápána jako kontinuální process (organizační i technický), který vede k minimalizaci rizik napadení.

Cílem našeho Centra operační bezpečnosti je monitorovat, detekovat a hlásit jakýkoli typ malwaru, který vstupuje do našich systémů. Spolupracujeme s externí poradenskou firmou zabývající se počítačovou bezpečností, abychom zajistili, že v našich protiopatřeních zahrneme ty nejnovější poznatky.
Dále jsme navrhli naše datová centra a síť, aby byla odolná vůči útokům - jak fyzicky, tak z hlediska kybernetických útoků.

Multifaktorová obrana

Protože je nemožné úplně zabránit malwaru, naše strategie se nedávno posunula směrem k detekci a zjišťování obsahu spíše než jen stínění. Antivirová ochrana a prevence narušení jsou stále důležitými body naší agendy, ale také jsme zavedli opatření, která brání šíření viru v naší síti.
Současně jsme opatrní, abychom nezanedbali aspekt rychlé obnovy v případě, že prevence selže. Obnova po kybernetických útocích je významnou součástí celkového plánu, a tak i tuto oblast stále zlepšujeme.

Dokonce i nejlepší nastavení zabezpečení počítačů není zárukou

Obecně lze naši strategii kybernetické bezpečnosti shrnout takto:
• Informace o uživateli, abychom zajistili bezpečné chování na všech našich platformách.
• Preventivní technologie od vedoucích bezpečnostních společností na trhu.
• Segmentace naší globální sítě, aby se zabránilo šíření útoků do celé sítě.
• Standardizace systémů, která zajistí, že naše portfolio bude vysoce spravovatelné a aktuální.
• Redundance datových center, abychom zajistili, že budeme schopni fungovat i v případě, že dojde k zasažení jednoho z našich center.
• Zotavení po kybernetickém útoku v případě porušení obranné linie.
• Hlavní postupy řízení incidentů zajišťují, že můžeme jednat rychle, pokud je společnost DSV pod kybernetickým útokem.

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna