Zásilky vyloučené ze silniční přepravy

Zásilky vyloučené ze silniční přepravy

 • Zásilky zvláštní hodnoty (jako peníze, cenné papíry, loterijní sázenky, známky, šeky, vstupenky, poukázky, kupony, doklady apod., zlato, stříbro, cenné kovy a výrobky z nich, drahokamy, polodrahokamy, průmyslové diamanty, SIM karty)
 • Nepojištěné dokumenty mimořádné hodnoty
 • Listovní zásilky spadající pod poštovní výhradu
 • Živá a mrtvá zvířata
 • Rostliny
 • Radioaktivní látky
 • Zásilky, které nejsou řádně zabaleny a ochráněny proti poškození při  manipulaci a přepravě

Zásilky, které lze přepravit pouze po předchozí písemné domluvě s odpovědným pracovníkem DSV:

 • Historické, sběratelské nebo umělecké předměty
 • Zboží podléhající předepsanému řízenému teplotnímu režimu nebo rychlé zkáze
 • Zbraně kategorií A, B nebo C
 • Zbraně kategorie D
 • Střelivo
 • Nebezpečné zboží, tj. látky definovány jako “nebezpečné” podle standardů ADR/RID/IMCO a obdobných předpisů (vyjma zásilek s obsahem tzv. „podlimitního množství“ těchto látek)
 • Ostatní zboží, jehož přeprava podléhá zvláštním předpisům
Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna