Informace pro dopravce

Dojde k nějakým změnám v rámci běžného provozu?

U pravidelných linek s přidělenou rampou a pevným časem dojezdu budou přiděleny speciální karty pro vjezd. U všech ostatních kamionů je nutná  avizace SPZ a času příjezdu pro vpuštění do prostorů areálu. Bez této avizace nebude kamion vpuštěn do areálu – tj. doporučujeme avizovat příslušného dispečera  DSV s předstihem.

Bude možné v areálu DSV parkovat?

V areálu DSV nebude možné parkovat kamiony. Vjezdy pro kamiony a osobní vozidla budou oddělené a stejně tak parkovací prostory.

Jaká bude provozní doba areálu?

Areál bude o víkendu zavřený. Standardně je provozní doba stanovená od pondělí od 6. hod. do soboty 6. hod.

/Mapa se po rozkliknutí zvětší/

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna