Nadrozměrná přeprava Kombinovaná / námořní

Nadrozměrná přeprava kombinovaná / říční

Export a import přepravy nadrozměrných kusů / přepravy technologických celků do zámoří z většiny evropských přístavů se zajištěním námořní přepravy prostřednictvím smluvních rejdařů (specializovaných na projektové cargo), zprostředkování překládky v přístavu, avizace zásilky a vystavení námořního konosamentu.

Případová studie

3 kusy mlýnů na kámen, 1 kus = 95 tun s rozměry 1100*565*390 cm

Přeprava z výrobního závodu v ČR na speciálním tahači, doručení do přístavu Mělník, zajištění speciální techniky pro manipulaci a překládku na nákladní motorovou loď, doručení do přístavu Hamburk po Labi na terminál rejdaře požadovaný zákazníkem (dle dodacích podmínek), překlad na námořní loď, vystavení námořního konosamentu a přeprava do Austrálie.

Nadrozměrná přeprava

+420 311 332 255
+420 311 332 263

zadejte poptávku

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna