Celní služby

Celní služby

Oddělení celní deklarace DSV poskytuje celní služby zákazníkům, kteří využívají dalších logistických a přepravních služeb DSV. V rámci celních služeb poskytujeme zákazníkům nejvyšší kvalitu a to i proto, že jsme držitelem prestižního certifikátu AEO (Authorized Economic Operator) udělovaného evropskými celními úřady.

Standardní celní služby

  • vystavování importních, tranzitních a exportních celních prohlášení (jedná se o elektronické doklady v rámci dovozu zboží a doklady s označením EX, T1 a T2) Vystavování dokladů o původu nebo statusu zboží (doklady EUR.1, A.TR)
  • zajišťování celního dluhu ve všech celních režimech
  • uskladňování v celním skladu
  • propouštění zboží do dalších režimů s hospodářským účinkem
  • vyplňování karnetu TIR, ATA
  • vykazování údajů v rámci Intrastatu
  • zajištění EORI čísla
  • zprostředkování registrace k DPH pro zahraniční subjekty

Jak postupovat při objednání celních služeb?

Všechny uvedené služby nabízí Oddělení celní deklarace všem zájemcům a to formou zastoupení v celním řízení (případně poradenství). V rámci spolupráce uzavřeme komisionářskou (resp. mandátní) smlouvu s pevně stanoveným ceníkem a výčtem dokladů potřebných pro zastupování v celním řízení. Rozsah odebraných služeb závisí pouze na potřebách a přání zákazníka.

Celní deklarace

+420 311 332 422

+420 311 332 289
+420 311 332 283

Úvodní stránka

E-services

Track & Trace

Z Klientská zóna